Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 99 lokale Leergeld stichtingen actief. Zij werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/ voorliggende voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag. De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in Tilburg een klein landelijk bureau.

Bestuur

De bestuursleden van stichting Leergeld Albasserwaard Vijfheerenlanden zijn:

Voorzitter P.D. Jonker Da Vinci College
Secretaris J.C. de Gier – Van de Pol Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Penningmeester H. Lakerveld Ingenieurs,- & architectuurbureau Lakerveld
Overige bestuursleden M. de Deugd CBS De Hoeksteen
B. Bruggeman Wethouder Werk en inkomen / Onderwijs Leerdam
E. van Velthuijsen Da Vinci College
Coördinator R.J. van de Burgt

 

Onze ‘very important persons’ zijn de intermediairs, die op huisbezoek gaan! We zijn erg blij met deze 10 personen, wiens namen niet vermeld worden.