Handreiking “Omgaan met armoede op scholen” biedt praktische aanpak

In februari van dit jaar heeft het ministerie van SZW een symposium georganiseerd met als thema “Omgaan met armoede op scholen” Tijdens het symposium kwamen deelnemers uit verschillende domeinen samen om inspiratie op te doen voor het laten landen van de handreiking in de praktijk. Onder de deelnemers bevonden zich directeuren, ervaringsdeskundigen, leraren en zorgprofessionals, maar ook medewerkers van gemeenten en fondsen. De diverse opkomst onderstreept dat armoede een urgent probleem is binnen het onderwijs.

Ook het ministerie van OCW en VWS erkennen dat armoede in de weg staat om kinderen goed te laten leren. Staatssecretaris van VWS Tamara van Ark stelt in een videoboodschap dat “armoede een hindernis is bij het verbreden van de horizon. Scholen hebben weliswaar een belangrijke signaleringsfunctie, maar zij kunnen niet alles zelf oplossen.”

De handreiking is bedoeld voor scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en bevat praktische handvatten om de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen aan te pakken. Mariette Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool) hebben de handreiking geschreven in opdracht van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW.

Elke school kan ermee aan de slag

Uiteraard is de handreiking voor iedere school geschikt, ongeacht in hoeverre armoede een vraagstuk is binnen school. De handreiking is vooral nuttig voor scholen die het onderwerp nog niet in the picture hebben. Dat is ook moeilijk, want kinderen zijn goed in verbloemen. Die zeggen dat ze niet op je feestje wíllen komen, maar eigenlijk kunnen ze niet komen omdat ze geen cadeautje kunnen kopen.”

 

Download hier de handreiking: 20-0213-Handreiking-Omgaan-met-armoede-op-scholen