Tienjarig jubileum Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

GORINCHEM – Door de openingsact van Holland’s Got Talent halve-finalist Breaksquad uit Gorinchem kreeg de jubileumavond van Stichting Leergeld een bijzondere glans. Een van de dansers vertelde dat hij zijn eerste breakdanceles kon volgen dankzij de financiële steun van Leergeld. “Nu meedoen is straks meetellen”, het motto van Leergeld, werd hiermee kracht bijgezet. 

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, vierde Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden haar tienjarig bestaan met een mini-symposium, in samenwerking met de gemeente Molenlanden. In het Da Vinci College in Gorinchem liet Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso (Hogeschool Utrecht), zien wat het effect van armoede is op de werking van de hersenen. “Als we ons realiseren dat armoede veel stress oplevert, waardoor rustig en planmatig denken niet lukt, kunnen we nog meer betekenen dan alleen in materieel opzicht.” Dat hield zij het publiek van vrijwilligers, raadsleden, hulpverleners en andere professionals voor. “ Maar blijf natuurlijk ook zorgdragen voor een fiets, een laptop, het geld voor een schoolreisje of de sportclub, want ook dat reduceert stress.” En dat is wat Stichting Leergeld doet voor een kleine 2000 kinderen en jongeren per jaar in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Erik Jonker, bestuursvoorzitter van de stichting, benadrukte het dubbele van een jubileumviering. “Het is jammer dat Leergeld moet bestaan, maar fantastisch dat we met hulp van vrijwilligers en donateurs zoveel kinderen en jongeren kunnen helpen om mee te doen.” En dat beaamde wethouder Lizanne Lanser van de gemeente Molenlanden. 

Namens die gemeente schetste Martijn Schut de huidige trends in armoedebestrijding, zoals de recente lancering van de Schuldenwijzer. Vroegtijdig signaleren van schulden kan het oplopen van schulden tegengaan. Aanwezigen noteerden ook hun adviezen aan beleidsmakers van de gemeente. Zo kan de gezamenlijke strijd tegen armoede in een vervolg krijgen, ook met Stichting Leergeld. 

Een samenvatting van deze inspirerende avond is te zien op: https://youtu.be/vv6VuRliKS0