Wat kan aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Voor de onderstaande kosten geven wij een vergoeding:

 • School: Schoolreis, Excursies, Ouderbijdragen, Huiswerkbegeleiding, Schoolkosten die buiten het Kindgebonden budget vallen
 • Indirecte schoolkosten zoals een fiets of laptop
 • Sportvereniging: Contributies, Kampen, Sportbenodigdheden
 • Zwemlessen
 • Muziek / culturele vorming: Contributie, huur of aanschaf materiaal
 • Kindervakantiewerk: Kampen, vakantieweken, bijkomende kosten
 • Alle overige kosten die er aan bijdragen dat kinderen zich kunnen, ontplooien ook in relatie met anderen

Leergeld streeft er naar om alle kosten voor een aanvraag te dekken. Het kan zijn dat door hoge kosten van een activiteit of de bijkomende benodigdheden, dat leergeld een tegemoetkoming geeft. Daarnaast zijn er een aantal kosten waarvoor geen vergoeding wordt gegeven.

Welke kosten kunt u niet aanvragen?

 • Reiskosten
 • Kosten m.b.t. een geloofsovertuiging
 • School: Schoolmelk, Schoolfoto’s, borg en schoolboeken (m.u.v. MBO/HBO)
 • Betalingsachterstanden, deurwaarderskosten, incassokosten, etc.
 • Reguliere vakanties met o.a. gezin of familieleden
 • Persoonlijke cadeaus en zaken die met privésfeer te maken
 • Sportkleding zonder lidmaatschap

Klik dan op de knop uw kind aanmelden hierboven en voer vervolgens de gevraagde gegevens in.