Partners

Leergeld werkt in de regio graag samen met haar partners. Ouders weten niet altijd rechtstreeks de weg te vinden naar ons loket. Daarom we graag ook beroep op scholen, verenigingen en hulpverleende instanties om juist het specifieke kind in nood te kunnen ondersteunen. Samen kunnen we armoede onder kinderen bestrijden en elk kind het gevoel geven dat het meetelt!

Leergeld komt graag bij uw organisatie langs om kennis met u te maken en eventueel de organisatie presenteren als hier een wens voor bestaat.