Hulpverlening

Samen werken is elkaar versterken!

Leergeld werkt graag samen met instanties die actief zijn binnen hetzelfde domein waarin wij participeren. Om de welzijn binnen een gezin te bevorderen is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van elkaars diensten. Alleen zo kunnen we een verlengstuk van elkaar worden. Hiermee voorkomen we dat dingen over het hoofd zien of dubbel doen. Alle activiteiten die we samen kunnen organiseren om verbetering te brengen aan een thuissituatie, zorgen ervoor dat we de kansen voor kinderen vergroten en dat zij beter zullen gaan presteren in maatschappij.

Welke rol heeft u als instantie?

Leergeld hecht er veel waarde aan dat er aangestuurd wordt op zelfredzaamheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders de verantwoordelijkheid hebben zelf met ons te regelen. In de praktijk kan dit tegen vallen vanwege het niet oppakken van de verantwoordelijkheid o.a. door de andere problemen die binnen het gezin spelen. Het is dan goed ruggenspraak met elkaar te hebben, zodat we met zekerheid kunnen stellen dat een kind uiteindelijke een activiteit gaat uitoefenen of aan de activiteit kan blijven deelnemen. Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders in stemmen met het contact, zodat ze niet voor verassingen komen te staan.

Samen willen we kijken naar oplossingen om te voorkomen dat een kind sociaal geïsoleerd raakt.