Scholen

Openstaande kosten op school

Als school word je regelmatig geconfronteerd, dat de kosten van de ouderbijdrage, schoolreis of excursies die gemaakt worden, blijven openstaan. In een hoop gevallen heeft dat met nalatigheid van ouders te maken, waarbij het even ontschoten is om aan de betaling te denken. Andere oorzaken van het niet betalen van de kosten kunnen simpelweg met het feit te maken, dat de middelen niet voor handen zijn. Ouders met een minimuminkomen kunnen niet altijd in één keer het bedrag missen van het wekelijkse budget waar ze ook nog de boodschappen van moeten doen. Vanwege het beperkte budget dat ze hebben is het moeilijk hier reserveringen voor aan te leggen. Uiteraard zijn er ouders die zelfandere prioriteiten stellen en het essentiële belang van het kind mee te laten doen op school over het hoofd zien. Als gevolg hiervan loopt het kind groot risico uitgesloten te worden van deelname aan activiteiten en/of zelfs lessen. Dit is erg schadelijk voor het kind, die uiteindelijk weinig invloed heeft op de keuze van ouders, maar hiervan wel de gevolgen ondervind.

Om kansen op school en in de toekomst te vergroten is het noodzaak dat kinderen mee kunnen doen op school en in de samenleving. Het inkomen van ouders mag hier geen belemmering in zijn.

Wat zou school hierin kunnen betekenen?

Bij veel ouders bestaat er een hoop schroom om naar de schoolleiding of administratie af te stappen. Ze treden niet graag naar buiten om openheid van hun situatie te geven, maar ze hebben geen idee hoe ze uiteindelijk de kosten betaald moeten zien krijgen. En waar ze eventueel terecht kunnen als de middelen er niet zijn.

Leergeld adviseert u om op de plaats waar u bekend maakt dat er kosten zijn voor een activiteit, benodigdheden of ouderbijdrage. Om ook op die plek bekend te maken dat als zij niet instaat zijn de kosten te betalen dat zij een beroep op Leergeld kunnen doen, met een verwijzingen naar onze website en/of telefoonnummer van de stichting.

Afstemming

Als ouders zich hebben gemeld bij de Leergeld en onderzocht zijn, betaald Leergeld altijd rechtstreeks aan school. Voor ons als stichting is het weleens lastig om hiervoor de juiste contactpersoon van school in beeld te krijgen. Wij zouden het fijn vinden als we per school een aanspreekpunt hebben om te kunnen afstemmen. Als het contact tussen uw school en Leergeld tot nu toe minimaal is geweest, willen wij u vragen gegevens van uw school met contactpersonen bij ons bekend te maken. Ook kunnen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen die invloed hebben op de voorzieningen wij voor de kinderen verstrekken.