Privacy-verificatie

Instemming Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving omtrent de privacy in werking. Met deze ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, de AVG, wordt het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens aangescherpt. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden verwerkt alleen persoonsgegevens die rechtmatig verkregen zijn, zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aanmaken, aanbieden en afhandelen van een aanvraag. Elke aanvrager reeds opgenomen onze database, ontvangt een brief met een unieke verificatiecode. Met deze code kunt u via onderstaand invulveld akkoord geven op onze Privacyverklaring en stemt u in voor het gebruik van uw persoonsgegevens. De grondslag van dit verzoek kunt u inzien in het onderstaande omschreven Privacyverklaring van Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Lees hier: Privacyverklaring Stichting Leergeld Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Ben ik verplicht de verificatiecode in te vullen?

Nee, u bent niet verplicht om deze code in te vullen. Wanneer u niet instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de afhandeling van de aanvragen, zullen wij de activiteiten rondom uw dossier stilleggen en de gestelde wettelijke bewaartermijn uw gegevens bewaren en uw gegevens na afloop van deze termijn, uw gegevens uit ons bestand verwijderen.


Digitaal ondertekenen


    Vul hier uw ontvangen verificatiecode in wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens